ભૂંગળી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંગળી મૂકવી

  • 1

    કાનમાં ઘાલી તપાસવાની દાક્તરની નળી લગાવવી.