ભૂંગળ ભિડાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંગળ ભિડાવી

  • 1

    નિર્વેશ થવું.