ભૂંગળ વગરની ભવાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંગળ વગરની ભવાઈ

  • 1

    ખાલી ફજેતો.