ભગવાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગવાં કરવાં

  • 1

    સાધુ થવું; ભગવાં વસ્ત્ર પહેરી સંન્યાસી થવું.