ભગિનીસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગિનીસમાજ

પુંલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીઓનું મંડળ.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીઓનું મંડળ.