ભેંચો ઉડાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંચો ઉડાડવો

  • 1

    છૂંદો કરી નાખવો; કચરી-પીલી નાખવું.