ભેંચો ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંચો ઊડવો

  • 1

    કચરાઈ-પિલાઈ જવું; કચરાઈને લોંદો થઈ જવું.

  • 2

    દમ નીકળી જવો.