ભૂંજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંજર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂંડણ ને તેનાં બચ્ચાં.

  • 2

    નાનાં છોકરાંનું ધાડું.