ભંજાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભંજાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભંજવું',' ભાંજવું'નું કર્મણિ.

ભજાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભજાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભજવું'નું કર્મણિ.

ભૂંજાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંજાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભૂંજવું'નું કર્મણિ.

ભેજાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેજાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભેજવું'નું કર્મણિ.