ભેજ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેજ આવવો

  • 1

    જમીન કે હવાની અંદરની ભીનાશ પસરવી-લાગવી.