ગુજરાતી

માં ભટૂરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભટૂરિયું1ભટૂરિયું2

ભટૂરિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કુતરાનું બચ્ચું.

ગુજરાતી

માં ભટૂરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભટૂરિયું1ભટૂરિયું2

ભટૂરિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    દૂઝણા ઢોરનું એક ખાણ.

  • 2

    ભટોળિયું.