ભટાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભટાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભટ્ટિની; રાણી.

  • 2

    શેઠાણી.

  • 3

    ભટ્ટની સ્ત્રી.