ભુઠ્ઠાચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભુઠ્ઠાચોર

પુંલિંગ

  • 1

    હલકી ચોરીઓ કરનાર.