ભડળીવાક્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડળીવાક્ય

નપુંસક લિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ભડલીનું ભાખેલું વાક્ય-એવી લોકોક્તિ.