ભૂંડું તાકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંડું તાકવું

  • 1

    ભૂંડું થાય એમ ઇચ્છવું.