ભેડ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેડ દઈને

  • 1

    ભેડ અવાજ થાય તેમ (મારવું).