ગુજરાતી

માં ભડ નીકળી જવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ નીકળી જવી1ભૈડ નીકળી જવી2

ભડ નીકળી જવી1

  • 1

    ભોપાળું બહાર પડી જવું.

ગુજરાતી

માં ભડ નીકળી જવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ નીકળી જવી1ભૈડ નીકળી જવી2

ભૈડ નીકળી જવી2

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.