ભડ નીકળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડ નીકળી જવી

  • 1

    ભોપાળું બહાર પડી જવું.

ભૈડ નીકળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૈડ નીકળી જવી

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.