ભડ બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડ બાંધવું

  • 1

    મથાળું-મોઢું બાંધવું (કૂવાનું, વાતનું વગેરે).