ભૂંડું બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંડું બોલવું

  • 1

    નિંદા કરવી.

  • 2

    ગાળ બોલવી.