ભૂતબળિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂતબળિ

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રાણીઓને નિત્ય આપવાનો બલિ.