ભૂતળવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂતળવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂતળની ભૌતિક સ્થિતિ સંબંધી વિદ્યા.