ભૂતિ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂતિ નાખવી

  • 1

    વશીકરણ કરવું; ભૂરકી નાંખવી; ભરમાવી નાખવું.