ભૂત આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂત આવવું

  • 1

    ભૂત વળગવું.

  • 2

    ભૂત વળગ્યું હોય તેવી ધૂન કે જકવાળું થવું.