ભદ્દર કરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભદ્દર કરાવવું

  • 1

    ટોલું કરાવવું.