ભેદ ઉઘાડો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેદ ઉઘાડો પાડવો

  • 1

    રહસ્ય પ્રગટ કરવું.