ભેદ ખોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેદ ખોલવો

  • 1

    રહસ્ય પ્રગટ કરવું.