ભેદ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેદ રાખવો

  • 1

    વહેરોઆંતરો કરવો.

  • 2

    છાની વાત કે રહસ્ય સાચવવું.