ભપ્પ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભપ્પ

અવ્યય

  • 1

    એવા અવાજથી.

  • 2

    ઝપાટાબંધ.

  • 3

    ઊંધું ઘાલીને.

મૂળ

રવાનુકારી