ભૂપૃષ્ઠવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂપૃષ્ઠવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂતલવિદ્યા.