ભભકી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભભકી ઊઠવું

 • 1

  શોભી ઊઠવું.

 • 2

  ગુસ્સે થઈ જવું.

ભભૂકી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભભૂકી ઊઠવું

 • 1

  સળગી ઊઠવું.

 • 2

  ચળકાટ મારવો; પ્રકાશી ઊઠવું.