ભમરી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભમરી ખાવી

  • 1

    ચકરી ખાવી.