ભમરો ભૂંસાઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભમરો ભૂંસાઈ જવો

  • 1

    નસીબ ફૂટી જવું (ઘણું ખરું સ્ત્રીનું રાંડવું).