ભયો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભયો કરવો

  • 1

    ભયો કરાવવા જેવું મોટું બહાદુરીનું કામ કરવું.