ભય પેસી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભય પેસી જવો

  • 1

    (અમુક બાબતનો ડર) મનમાં સ્થિર થવો.