ભૂરકી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂરકી નાખવી

  • 1

    ભોળવવું.

  • 2

    વશીકરણ કરવું.