ભરેડી વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરેડી વળવી

  • 1

    વાન વળવાં.