ભરડો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરડો દેવો

  • 1

    (અજગરે) પોતાના શિકારની આસપાસ જોરથી વીંટાવું.