ભરણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરણું કરવું

  • 1

    તિજોરીમાં નાણાં ભરવાં આપવાં; પોતું મોકલી આપવું.