ભરણ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરણ ભરવું

  • 1

    આંખમાં.

ભરણું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરણું ભરવું

  • 1

    તિજોરીમાં નાણાં ભરવાં આપવાં; પોતું મોકલી આપવું.