ગુજરાતી

માં ભરણ ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરણ ભરવું1ભરણું ભરવું2

ભરણ ભરવું1

  • 1

    આંખમાં.

ગુજરાતી

માં ભરણ ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરણ ભરવું1ભરણું ભરવું2

ભરણું ભરવું2

  • 1

    તિજોરીમાં નાણાં ભરવાં આપવાં; પોતું મોકલી આપવું.