ભરતામાં ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરતામાં ભરવું

  • 1

    જ્યાં પુષ્કળ હોય ત્યાં વધારો કરવો.