ભરતી થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરતી થવું

  • 1

    (લશ્કરમાં) જોડાવું.