ભરવાડણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરવાડણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભરવાડ જાતની કે ભરવાડની સ્ત્રી.