ભરૂંસો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરૂંસો થવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.