ભરૂંસો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરૂંસો પડવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.