ભરૂંસો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરૂંસો મૂકવો

  • 1

    કોઈનો આધાર કે ખાતરી રાખવી.