ભરી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરી કાઢવું

  • 1

    ભરેલું કરી દેવું.

  • 2

    સ્થાપી દેવું; નીમી દેવું.