ભરી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરી મૂકવું

  • 1

    સંઘરી રાખવું.