ભરી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરી લેવું

  • 1

    નુકસાનીનો પૂરો બદલો લેવો.

  • 2

    માપી લેવું.