ભરોંસાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસાદાર

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.

ભરોસાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસાદાર

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.