ગુજરાતી

માં ભરોસાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસાદાર1ભરોંસાદાર2

ભરોસાદાર1

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.

ગુજરાતી

માં ભરોસાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસાદાર1ભરોંસાદાર2

ભરોંસાદાર2

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.