ભૂલથાપ ખાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂલથાપ ખાઈ જવી

  • 1

    ગફલતમાં રહી છેતરાઈ જવું.